Welcome to cnsmt.com. About Us Why Us? Contact Us

YX8115 Datasheet Download

Part No.:
YX8115
Download:
Download Datasheet
Description:
[草坪灯控制IC]
File Size:
350 K
Page:
1 Pages
Logo:
Manufacturer:
未知厂家 [ ETC ]
PCB Prototype
  
YX 8115
YX8115 LED
驱动
IC
■ 产品概况
Ver 1.0
YX8115
是我公司针对手电筒照明研发的驱动
IC,主要用于一节 1.5V
充电电池或碱性
电池。高效率�½�功耗,外围简单,可驱动大功率
LED。
■ 特点
�½�启动电压
0.9 ~ 1.5V
高效率
80%以上
应用范围
● LED
手电筒,LED 头灯,
LED
照明装饰灯等等
封装�½�式
引脚定义
TO-92
1
2
3
SOT-23
1
3
2
功�½
LX
VDD
GND
TO92
SOT-23
一、典型应用原理图
YX8115
L
X
G
N
V
D
D
D
L
X
YX8115
G
N
V
D
L
1
D
1
C
D
L
2
4
7
1
u
5
8
1
G
N
D
BT2
BT1
9
F
G
N
1.5V
1.5V
G
N
G
N
D
G
N
G
N
方案一
二:参数要求
方案
方案一
方案二
LED
负�½½
1
Φ5LED
3
Φ5LED
并联
5
Φ5LED
并联
5
Φ5LED
并联
D
D
方案二
D
器件参数
47uH
工字
47uH
工字
22uH
工字
47uH
工字
D
D
输入总电流
(典型值)
160mA
270mA
560mA
460mA
以上数据均在
1.5V
电压下所测,电感量离散差异,输出功率略有差异
注意:
1、
本产品资料版权�½�上海裕芯电子有限公司所有;
2、
由于产品或(及)技术的改进,本产品资料包含的信息可�½已经发生改变,这一点我们无法确保及时的通告,请
在�½�用该产品前务必确认您所参考的信息是最新的。